Reserveren bij Vietnam Tours

Reserveren bij Vietnam Tours

Het reserveren van de door u gewenste reis kan eenvoudig via de website, telefoon of per e-mail. Om te reserveren zijn de volgende gegevens nodig:

- Naam volgens paspoort (1e voornaam voluit)
- Geslacht
- Geboortedata (enkel in geval van kinderkorting)
- Adresgegevens en telefoonnummer

Veelgestelde vragen over reserveren bij Vietnam Tours

1. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Vietnam Tours gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De gegevens die u invult voor het maken van een reservering hebben wij nodig om die betreffende service te verlenen.
De door u ingevulde gegevens worden, indien u dit heeft aangegeven, alleen gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief en voor het uitvoeren van bijvoorbeeld kortingacties.
Uw gegevens worden in géén geval doorgegeven aan derden.

2. Kan ik veilig en vertrouwd boeken bij Vietnam Tours?

Ja, want Vietnam Tours is aangesloten bij het SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en het Calamiteitenfonds. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen onze reizen onder de garantie van het SGR. Dit houdt in dat het SGR u als consument verzekert uw vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Meer informatie vindt u op: http://www.sgr.nl/.

Het Calamiteitenfonds draagt er in geval van een door het Calamiteitenfonds vastgestelde calamiteit zorg voor, dat u als consument die deelneemt aan een door ons verzorgde reis:
- (een deel van) uw reissom vergoed krijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig hebben kunnen uitvoeren.
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt wanneer wij als gevolg van een calamiteit de reis hebben moeten aanpassen of indien u vervroegd heeft moeten terugkeren naar huis. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie vindt u op: http://www.calamiteitenfonds.nl/.

3. Kan ik annuleren, en hoe doe ik dat?

Annuleren dient ten alle tijde schriftelijk te gebeuren. U kunt uw annulering sturen naar ons postadres of per mail/formulier via onze website. Na ontvangst wordt uw annulering in behandeling genomen. De annuleringsvoorwaarden kunt u terug vinden in onze Algemene Voorwaarden. Indien u tickets heeft gereserveerd die non-refundable zijn en reeds uitgegeven, dan zijn de annuleringskosten altijd 100%. Nadat uw annulering behandeld is krijgt u per post hiervan de bevestiging. U kunt deze nota indienen bij uw verzekeringsmaatschappij, zij bepalen of u de annuleringskosten vergoed krijgt.

4. Kan ik een afspraak maken en langskomen op jullie kantoor?

Ja, U kunt bij ons op kantoor langskomen om uw reis te bespreken, echter dit kan alleen op afspraak. Eventuele klachten worden enkel schriftelijk en/of telefonisch afgehandeld.

5. Kan ik mijn reservering wijzigen?

Of u uw reservering kunt wijzigen hangt af van de status van uw reservering en van de voorwaarden die aan uw vliegticket en reis zitten. Dit wordt door de airline bepaald en niet door Vietnam Tours. Mocht u willen wijzigen dan moet eerst bekeken worden of het ticket al is geprint. Vietnam Tours moet altijd contact opnemen met de vliegmaatschappij en zijn er aan het wijzigen bijna altijd kosten verbonden. Is het ticket nog niet geprint, dan is het eenvoudiger om een aanpassing te maken.

6. Is Vietnam Tours zaterdag en zondag (telefonisch) bereikbaar?

Zaterdag en zondag is ons kantoor gesloten en zijn wij in principe telefonisch niet bereikbaar. Echter wordt onze e-mail continue uitgelezen en zijn wij in noodgevallen op zaterdag en zondag via e-mail bereikbaar.

7. Wat is een preferentie?

Een preferentie is een voorkeur. Deze wordt doorgegeven aan de betreffende uitvoerder, maar kan nooit gegarandeerd worden. Het gaat hier om zaken als stoelvoorkeur, ligging van de kamers, dieetwensen, etc.

8. Wanneer krijg ik een boekingsbevestiging per post of e-mail?

Na een telefonische reservering ontvangt u de boekingsbevestiging binnen 5 dagen per post thuis en drect ook per e-mailGeef uw mening